Disclaimer

Declinare de responsabilitate

Ultima actualizare: 04 decembrie 2021

Interpretare și definiții

Interpretare

Cuvintele pentru care litera inițială este scrisă cu majuscule au semnificații definite în următoarele condiții.
Următoarele definiții vor avea același sens, indiferent dacă apar la singular sau la plural.

Definiții

În sensul acestei clauze de declinare a responsabilității:

  • Compania (denumită fie „Compania”, „Noi”, „Noi” sau „Nostru” în acest Disclaimer) se referă la SEO Marketing Solutions, Cameliei 12, Ploiești.
  • Serviciul se referă la site-ul web.
  • Sunteți persoana care accesează Serviciul sau compania sau altă entitate juridică în numele căreia o astfel de persoană accesează sau utilizează Serviciul, după caz.
  • Site-ul web se referă la Creare Magazin, accesibil de pe https://crearemagazin.ro

Disclaimer (Declinare de responsabilitate)

  • Informațiile conținute în Serviciu sunt doar în scopuri generale.
  • Compania nu își asumă nicio responsabilitate pentru erori sau omisiuni în conținutul Serviciului.
  • În niciun caz, Compania nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de daune speciale, directe, indirecte, indirecte sau incidentale sau orice daune, indiferent dacă este vorba de o acțiune contractuală, de neglijență sau de altă cauză, rezultată din sau în legătură cu utilizarea Serviciului sau conținutul Serviciului.
  • Compania își rezervă dreptul de a face adăugiri, ștergeri sau modificări ale conținutului Serviciului în orice moment, fără o notificare prealabilă.
  • Compania nu garantează că Serviciul nu conține viruși sau alte componente dăunătoare.

Declinarea responsabilității legăturilor externe

Serviciul poate conține linkuri către site-uri web externe care nu sunt furnizate sau întreținute de sau în nici un fel afiliate Companiei.

Vă rugăm să rețineți că Compania nu garantează acuratețea, relevanța, actualitatea sau completitudinea oricărei informații de pe aceste site-uri web externe.

Renunțare la erori și omisiuni

Informațiile furnizate de Serviciu sunt doar pentru orientări generale cu privire la chestiuni de interes. Chiar dacă Compania ia toate măsurile de precauție pentru a se asigura că conținutul Serviciului este atât actual cât și corect, pot apărea erori. În plus, având în vedere natura schimbătoare a legilor, regulilor și reglementărilor, pot exista întârzieri, omisiuni sau inexactități în informațiile conținute în Serviciu.

Compania nu este responsabilă pentru orice erori sau omisiuni sau pentru rezultatele obținute în urma utilizării acestor informații.

Disclaimer privind utilizarea corectă

Compania poate utiliza materiale protejate prin drepturi de autor care nu au fost întotdeauna autorizate în mod specific de către proprietarul drepturilor de autor. Compania pune la dispoziție astfel de materiale pentru critici, comentarii, știri, predare, bursă sau cercetare.

Compania consideră că aceasta constituie o „utilizare loială” a oricărui astfel de material protejat prin drepturi de autor, astfel cum este prevăzut în secțiunea 107 din legea drepturilor de autor din Statele Unite.

Dacă doriți să utilizați materiale protejate prin drepturi de autor din Serviciu în scopuri proprii care depășesc utilizarea corectă, trebuie să obțineți permisiunea de la proprietarul drepturilor de autor.

Vizualizări – Exonerare de responsabilitate

Serviciul poate conține opinii și opinii care sunt cele ale autorilor și nu reflectă neapărat politica oficială sau poziția oricărui alt autor, agenție, organizație, angajator sau companie, inclusiv Compania.

Comentariile publicate de utilizatori sunt responsabilitatea exclusivă a acestora, iar utilizatorii își asumă întreaga răspundere, răspundere și vina pentru orice calomnie sau litigiu care rezultă din ceva scris sau ca rezultat direct al ceva scris într-un comentariu. Compania nu este responsabilă pentru orice comentariu publicat de utilizatori și își rezervă dreptul de a șterge orice comentariu din orice motiv.

Fără responsabilitate

Informațiile despre Serviciu sunt furnizate cu înțelegerea faptului că Compania nu este implicată în prezentul document în furnizarea de consiliere și servicii juridice, contabile, fiscale sau de altă natură. Ca atare, nu trebuie utilizat ca înlocuitor al consultării cu contabili profesioniști, fiscali, legali sau alți consilieri competenți.

În niciun caz, Compania sau furnizorii săi nu vor fi răspunzători pentru niciun fel de daune speciale, accidentale, indirecte sau consecutive care rezultă din sau în legătură cu accesul sau utilizarea dvs. sau incapacitatea de a accesa sau utiliza Serviciul.

Disclaimer „Utilizați pe propriul dvs. risc”

Toate informațiile din Serviciu sunt furnizate „ca atare”, fără nicio garanție de exhaustivitate, acuratețe, actualitate sau rezultatele obținute din utilizarea acestor informații și fără nicio garanție de niciun fel, expresă sau implicită, inclusiv, dar fără a se limita la garanții de performanță, comercializare și adecvare pentru un anumit scop.

Compania nu va fi răspunzătoare față de dvs. sau de oricine altcineva pentru orice decizie luată sau acțiune întreprinsă pe baza informațiilor furnizate de Serviciu sau pentru orice daune consecutive, speciale sau similare, chiar dacă este informat despre posibilitatea unor astfel de daune.

Contactează-ne

Dacă aveți întrebări cu privire la acest disclaimer, ne puteți contacta:

  • Prin e-mail: contact@crearemagazin.ro